Què fem?

Neteges a nivell domèstic i industrial

  • xemeneies i llars de foc
  • calderes de llenya, carbó i gas-oil
  • estufes de gas-oil
  • forns de cocció
  • Instal·lacions amb sortida de fums especials

Com netegem:

Utilitzem des dels típics raspalls a una càmera per infraroig juntament amb un potentíssim aspirador que ens permet treballar autònomament a qualsevol lloc.

Primerament observem i analitzem els conductes, per això, i sobretot per als conductes més complicats i amb molts d’angles, utilitzem la càmera per infraroig. Amb aquesta podem resseguir les parets interiors i veure a través d’un monitor els punts a on es concentra més sutge.

Seguidament procedim a utilitzar els raspalls, d’acer o de plàstic, depenent de la situació i l’aspirador. Aquest està concebut per ser instal·lat dins la furgoneta juntament amb un generador. Això permet treballar de forma autònoma i no dependre dels sistemes elèctrics de les cases que no podrien suportar la seva potència. Funciona amb una sèrie de tubs que permeten salvar tots els angles dels conductes i que van recollint tot el sutge que baixa en forma de pols, evitant que s’embruti res. Finalment, el sutge  s’emmagatzema a un dipòsit situat a la furgoneta.

Moltes vegades és necessari pujar a la teulada per netejar la xemeneia adequadament, sobretot si el barret queda obstaculitzat de brutícia o simplement és més accessible realitzar la neteja des d’aquest punt.

Un cop finalitzada la neteja també ens fem càrrec de gestionar els residus i els dipositem als seu lloc pertinent.

Cal recordar que ens dediquem a la neteja i revisió dels conductes però no a la seva reparació en cas que aquests estiguin danyats.