Quan netejar la xemeneia?

Les xemeneies i llars de foc de les cases necessiten un manteniment si es vol garantir que funcionin bé i durin molts anys. Així que aconsellem netejar-les:

  • Quan s’han cremat de 3.000 a 4.000 Kg. de llenya. Tot i que depèn de la qualitat de la fusta. Per exemple la fusta de pi embruta més que no pas fustes més adequades com el roure o l’alzina. També com més seca és la fusta menys sutge genera.
  • De totes maneres, una xemeneia que s’utilitzi habitualment, cal netejar-la cada any.

Indicis d’un mal funcionament:

Llars de foc:

Mal tiratge. És el primer que notarem. El tiratge és la corrent d’aire que origina el foc i que fa que el fum ascendeixi per la xemeneia. Si hi ha mal tiratge, fan molt de fum i també molta pudor degut a que els gasos no flueixen adequadament. Això provoca el problema més corrent que és que les xemeneies vagin acumulant sutge.


Esquema d’un bon tiratge i d’un mal tiratge d’una xemeneia

Acumulació de sutge. Sorgeix de la combustió incompleta de la llenya, la matèria que no s’ha acabat de cremar del tot. Sobretot procedeix de la llenya més verda i més dolenta (com la de pi) i que s’acumula a les parets de les xemeneies i dels conductes que condueixen el fum. És extraordinàriament inflamable tant si els conductes són d’obra com de ferro.

Conductes amb acumulació de sutge i esquerdes a causa de l’acumulació de sutge.

A més, si s’arriba a acumular suficient quantitat de sutge, les altes temperatures fa que s’esquerdin les parets i finalment es trenquin. Això significa haver-les de reparar posteriorment.

Aquest problema es sòl detectar precisament quan es netegen, a vegades comencen a caure parts de les parets dels conductes. Per això és important realitzar un manteniment i no arribar a aquest punt.

Calderes de gas i gas-oil:

Acumulació de residus secs. Obstaculitzen el pas del gas.

Mala combustió. Provoca que la caldera pugui arribar a consumir el doble, contamina molt més que no pas si els conductes estan nets i pot arribar a provocar intoxicacions greus.

Consells pràctics:

  • Aconsellem sempre tancar el registre (fig. 1) quan no utilitzeu la xemeneia ja que així evitareu que tota l’escalfor de la calefacció de la casa se’n vagi per la xemeneia
  • Col·locar malles de protecció (fig.2) a la sortida de les xemeneies per tal d’evitar que els ocells nidifiquin a l’interior dels conductes
  • Si les xemeneies no són verticals, assegurar-se que tenen una inclinació diferent a 90º per tal de facilitar la sortida de fums.

1                                           2